Lidmaatschap

 
De contributie voor het lidmaatschap bij TV Tendo voor 2018 bedraagt:
 
De bedragen gelden voor dit seizoen (januari - december) en worden elk jaar opnieuw vastgesteld.
 
Contributie:
  • Senioren - vanaf 18 jaar - € 157,00
  • Junioren - 12 tot 18 jaar - € 85,00
  • Jeugd - jonger dan 12 jaar - € 65,00 
Bijzondere regeling:
Korting vanaf het derde lid in een gezin : € 14,00 (alleen voor jeugdleden)
Boete bij verzuim bardienst € 50  (zonder 72-uur afmeldingsnotificatie vooraf)
 
Eenmalig:
Inschrijfgeld senioren - € 28,00.  
Inschrijfgeld junioren - € 14,00.
 
Aanmeldingen:
Aanmeldingen graag voor 1 januari; wordt je later in het jaar lid, dan wordt het lidmaatschap (ingaande per 1e van de maand) naar rato van de resterende maanden berekend, plus het inschrijfgeld.
Je kunt je aanmelden via de knop "lid worden" op deze website. 
 
Het lidmaatschap wordt - zonder schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende jaar - elk jaar aangegaan voor één kalenderjaar. 
 
Afmeldingen:
Afmeldingen gedurende het kalenderjaar gaan in per 1/1 van het opvolgende jaar. Er wordt geen restitutie verleend voor afmeldingen gedurende het kalenderjaar.
Afmeldingen dienen schriftelijk, en uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar kalenderjaar, ontvangen te zijn door de ledenadministratie ([email protected])
 
*** ***
 
 
Met een INTRODUCE spelen ?

Het afhangbord biedt de mogelijkheid aan Tendo leden om met een introducé (iemand die geen lid is van Tendo) te gaan tennissen. 

Hoe gaat dit in z’n werk:

. Het Tendo lid en de introducé staan voor het afhangbord in de kantine.

. Kies Start.

. Het Tendo lid haalt zijn KNLTB pasje door de lezen van het afhangbord.

. Kies spelen met "introducé", vul naam van de introducé speler in, vul zijn/haar e-email adres in. 

. En kies dan "speler toevoegen"

. Kies baan om te gaan spelen. 

De ledenadministratie / secretaris van TV Tendo stuurt achteraf een betalingsverzoek naar de introducéspeler c.c. het Tendo lid om het verschuldigde bedrag te voldoen. 

Het spelen met een introducé bedraagt € 8,00 per uur / baan.

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL 43 RABO 0112 2011 21 ten name van TV Tendo, Dorst.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0161 - 41 17 59

Tennisvereniging TENDO

Sparrenlaan 4
4849 AZ Dorst
Nederland