Lidmaatschap en tarieven

 
De contributie voor het lidmaatschap bij TV Tendo voor 2024 bedraagt:
 
De bedragen gelden voor dit seizoen (januari - december) en worden elk jaar opnieuw vastgesteld.
 
 
Contributie:
 

Senioren - vanaf 18 jaar - € 190,00

Inschrijfgeld eerste lidmaatschap - € 30,00

Junioren - blauw - 4 t/m 6 jaar - € 28,00

Junioren - kids - 7 t/m 11 jaar - € 80,00

Junioren - jeugd - 12 t/m 17 jaar - € 102,50

Inschrijfgeld eerste lidmaatschap - € 15,00

Zomerchallenge 2024 - € 59,00

 

Leeftijd op 1/1 van een kalenderjaar bepaalt de categorie en hoogte contributie juniorlid. 

 
Gezinskorting:
 
Voor een 3e lid* in een gezin - 10% korting op de contributie.
Voor een 4e lid* in een gezin - 15% korting op de contributie.
*jeugdleden
 
 
Rustend lid:
 
Een rustend lid is een Tendo lid die geblesseerd is voor een period van minimaal 5 aaneengesloten maanden. 
- een rustend lid per 1/1 van een kalenderjaar, blijft lid en is daarvoor de minimale KNLTB bijdrage verschuldigd (dus niet de contributie)
- als je geblesseerd raakt en rustend lid wilt worden, dien je dit (op voorhand) schriftelijk te melden bij [email protected] en het bestuur besluit achteraf of er contributie restitutie wordt verleend. 
 
 
Aanmeldingen:
Je kunt je aanmelden via de knop "lid worden" op deze website. 
 
Het lidmaatschap wordt - zonder schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende jaar - elk jaar aangegaan voor één kalenderjaar. 
 
Afmeldingen:
Afmeldingen gedurende het kalenderjaar gaan in per 1/1 van het opvolgende jaar. Er wordt geen restitutie verleend voor afmeldingen gedurende het kalenderjaar.
Afmeldingen dienen schriftelijk, en uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar kalenderjaar, ontvangen te zijn door de ledenadministratie ([email protected])
 
*** ***
 
 
Met een INTRODUCE spelen ?

Het afhangbord biedt de mogelijkheid aan Tendo leden om met een introducé (iemand die geen lid is van Tendo) te gaan tennissen. 

Hoe gaat dit in z’n werk:

. Het Tendo lid en de introducé staan voor het afhangbord in de kantine.

. Kies Start.

. Het Tendo lid haalt zijn KNLTB pasje door de lezen van het afhangbord.

. Kies spelen met "introducé", vul naam van de introducé speler in, vul zijn/haar e-email adres in. 

. En kies dan "speler toevoegen"

. Kies baan om te gaan spelen. 

De ledenadministratie / secretaris van TV Tendo stuurt achteraf een betalingsverzoek naar de introducéspeler c.c. het Tendo lid om het verschuldigde bedrag te voldoen. 

Het spelen met een introducé bedraagt € 8,00 per uur / baan.

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL 43 RABO 0112 2011 21 ten name van TV Tendo, Dorst.