Clubkas Campagne & Oude Tennisballen

05 april 2018

Beste tennisvrienden / vriendinnen,

Ook Tendo kan sponsoring en donaties goed gebruiken; daarom een tweetal acties.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2018

Rabobank Amerstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank stelt € 75.000,- beschikbaar! Ook TV TENDO doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Breng je stem uit en steun TV TENDO in DORST !

Stemmen
Van 4 april t/m 16 april a.s. kunnen leden (met hun persoonlijke -recent toegezonden- code) van Rabobank Amerstreek 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. TV TENDO ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan allen
Het is voor TV TENDO belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor zaken zoals veranderingen van het interieur, het buitenterras, energiezuinige verlichting en benodigdheden voor de jeugd.

Het zou mooi zijn als jij, je familie en vrienden stemmen geven aan TV TENDO tijdens de Rabobank Clubkas Campagne Amerstreek.
Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.clubkascampagne.nl
 

OUDE TENNISBALLEN

Er is een organisatie die oude tennisballen verzamelt van tennisparken in Nederland en Belgie, en voor elke ingezamelde bal geven zij een vergoeding die ten goede komt aan de tennisclub of voor goede doelen die zij sponsoren. TV TENDO kiest ervoor om de (kleine) vergoeding per emmer te besteden aan de vrijwilligers van en aktiviteiten voor onze vereniging !

Hiervoor hebben wij een witte inzamel-emmer geplaatst in de gang naar de kleedkamers.
Dus mocht je nog oude tennisballen hebben liggen (in de garage, op zolder, in je tennistas, of ballen uit het struikgewas) neem ze mee en stop ze in de emmer!
(als de emmer vol is, komt er een nieuwe).


Bedankt voor je steun!

Vriendelijke groet, 
Het BESTUUR van TV TENDO

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 161 411 759

Tennisvereniging TENDO

Sparrenlaan 4
4849 AZ Dorst